Toți suntem la fel de importanți!


Toți suntem la fel de importanți!

Hai sa ne cunoastem

DESPRE NOI

ASOCIAȚIA EDUFILIA este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică, independentă, având ca scop principal SUSȚINEREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR PERSOANELOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE, AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC (COPII INSTITUȚIONALIZAȚI, COPII PROVENIȚI DIN FAMILII MONOPARENTALE SAU DEZORGANIZATE, COPII CU DIAGNOSTIC NEUROPSIHIATRIC, COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI, BĂTRÂNI AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC. Activități propuse:

REDIRECTIONEAZA 2% PENTRU ASOCIATIA EDUFILIA

In conformitate cu prevederile legale poti redirectiona 2% din impozitul pe veniturile din salarii sau pensii pentru finantarea Asociatiei EDUFILIA.

Tot ce trebuie sa faci este sa completezi declaratia, sa o completezi cu datele tale si sa o trimiti pe emailul asociatiei contact@edufilia.ro

Apasa aici pentru a descarca DECLARATIA 230

ASOCIATIA EDUFILIA

Cod de identificare fiscala: 39827160

CONT IBAN: RO50INGB0000999908364224 DESCHIS LA ING BANK

Pentru donatii si sponsorizari va rugam sa ne contactati. Va multumim

Monitorizarea legislatiei

MONITORIZARE LEGISLAȚIE

x

Drepturile copilului sunt prevăzute atât în legislația națională, principala lege fiind Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, dar și în tratate și convenții internaționale. La nivel mondial, Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 este cel mai important act normativ. Până în prezent, Convenţia a fost adoptată de 194 de ţări, membre ale Naţiunilor Unite (cu excepţia SUA si a Somaliei). Potrivit Convenției, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai bune condiţii de dezvoltare, să respecte drepturile copilului şi normele de protecţie a copilului. Drepturile copilului conţinute în Convenţie trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. Astfel, fiecare copil are dreptul la viaţă, la educaţie şi la o dezvoltare armonioasă, dreptul de a-și exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul de a fi protejat față de orice tip de violență, abuz sau neglijență. România a fost printre primele state care au ratificat Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în cadrul Naţiunilor Unite, prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990. Potrivit legislației naționale, autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte. Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi, iar răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia. Autorităţile locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului. Reglementarea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este dată de Legea nr.448/2006 republicată în Monitorul oficial nr. 1/2008. Legea a suferit modificări şi completări prin OUG 51/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 508 din 30 iunie 2017 şi OUG nr. 60/2017 OUG, publicată în Monitorul Oficial nr. 648/2017.

Actiuni de informare

ORGANIZARE DE ACȚIUNI DE INFORMARE

x

Actiunile de informare au ca scop principal îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor (copii și adulți cu cerințe educative speciale) prin atragerea atenției comunității locale asupra problemelor cu care se confruntă, prin propunerea unor soluții, prin atragerea de voluntari, prin atragerea implicării autorităților locale. Asociația Edufilia desfășoară astfel de acțiuni, implicându-se în viața comunității locale, atât prin membrii cât și prin voluntarii săi.

Proiecte cu alte organizatii

ORGANIZARE DE PROIECTE CU ALTE ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII SERVICIILOR OFERITE PERSOANELOR DIN CATEGORIILE VIZATE

x

Asociația Edufilia a încheiat un parteneriat de colaborare cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Filipeștii de Tîrg, care are ca obiectiv susținerea reciprocă pentru asigurarea unor servicii educaționale și sociale cât mai bune pentru copiii cu dizabilități. Beneficiarii sunt atât copiii înscriși la centru, cât și cei din comunitatea locală care frecventează învățământul de masă.

TERAPIE ȘI RECUPERARE

ORGANIZARE DE ACTIVITĂȚI DE TERAPIE ȘI RECUPERARE

x

Asociația Edufilia poate asigura în cadrul proiectelor sale servicii de evaluare psihologică, evaluare logopedică, terapie logopedică, terapie ocupațională, terapie comportamentală, ludoterapie, terapie prin mișcare și consiliere. Atât membrii cât și voluntari ai asociației sunt specializați în domeniile pedagogie, psihologie și psihopedagogie specială, având deopotrivă cunoștințe teoretice și practice, punând astfel în aplicare programe coerente și utile pentru beneficiarii asociației.

SEMINARII DE PREGĂTIRE

ORGANIZAREA DE SEMINARII DE PREGĂTIRE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI TERAPIEI

Evenimente caritabile

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE CARITABILE,SERBĂRI, TOMBOLE, CONFERINȚE

Terapie petru persoanele vizate

ACTIVITĂȚI DE ÎNLESNIRE A ACCESULUI LA TERAPIE PENTRU PERSOANELE DIN CATEGORIILE VIZATE

Sensibilizare

ACTIVITĂȚI DE SENSIBILIZARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE CU PRIVIRE LA PROBLEMATICA PERSOANELOR DIN CATEGORIILE VIZATE

Activitati extrascolare

ORGANIZAREA DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE PENTRU ELEVII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC

Cooperare academica

DEZVOLTAREA COOPERĂRII ACADEMICE CU FACULTĂȚILE ȘI INSTITUȚILE DE PROFIL DIN ROMÂNIA

 

Voluntari activi:

Uță Laura - profesor

Tudor Alexandru - elev

Gheorghiu Daniel - contabil

Botezatu Măndița - profesor

Ioniță Raluca - profesor

Voinea Andreea - profesor

Valentina - profesor

Nuță Georgeta - pensionar

ASOCIAȚIA FUNCȚIONEAZĂ ÎN BAZA PRINCIPIILOR:

LEGALITATE, TRANSPARENȚĂ, PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ȘI SPRIJIN RECIPROC, INIȚIATIVĂ, COMPETENȚĂ, RESPONSABILITATE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PERMANENTĂ

Vezi proiectele noastre

MEMBRII FONDATORI

Andreea

Gheorghiu Andreea

MEMBRU FONDATOR

Logoped, cu experiență în domeniul terapiilor de compensare de peste 15 ani, participant la campanii naționale de voluntariat și colabrator cu clinici și instituții din domeniul recuperării, educației și învațământului

Contact

Mihaela

Petre Mihaela

MEMBRU FONDATOR

Logoped, cu experiență bogată în domeniul recuperării copiilor cu dizabilități, în special cu afecțiuni senzoriale, organizator și participant la activități de tip tabere, conferințe, seminarii, grupuri de lucru

Contact

Adrian

Bărbulescu Adrian

MEMBRU FONDATOR

Psiholog, specialist în consilierea copiilor cu tulburări de comportament, cu experiență în psihodiagnoză de peste 18 ani, participant la multiple acțiuni de consiliere parentală, seminarii și proiecte în vederea promovării intereselor persoanelor cu dizabilități

Proiectele noastre

Proiecte desfășurate :

VACANȚA DE VARĂ ÎNSEAMNĂ IMPLICARE

Proiect 3

În colaborare cu CSEI Filipeștii de Tîrg, s-a desfășurat proiectul VACANȚA DE VARĂ ÎNSEAMNĂ IMPLICARE, în cadrul căruia au beneficiat de ședințe de terapie și consiliere gratuite un număr de 10 copii cu dizabilități din mediul rural al județului Prahova. Scopul principal al acestui proiect a fost asigurarea continuității programului de recuperare pentru acești copii din învățământul de masă, în vederea unei adaptări mai bune în noul an școlar și a diminuării riscului de insucces școlar.

DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET

Proiect 2

Campania DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET, desfășurată prin voluntarii asociației, care au colectat donații de jucării și haine pentru copiii proveniți din mediul instituțional, familii monoparentale sau dezorganizate din mediul rural. Acestea au fost oferite copiilor din CSEI Filipeștii de Tîrg.

Proiecte în derulare:

OFERA O JUCARIE

Proiect 1

Campanie de colectare jucării, rechizite, haine și alte produse pentru copiii si bătrânii aflați în situații de risc, desfășurată în perioada septembrie 2018- ianuarie 2019. În cadrul acestui proiect, membrii și voluntarii asociației colectează, sortează și distribuie produsele oferite.

PRIN ÎNVĂȚARE PUTEM PROGRESA

Proiect 1

” PRIN ÎNVĂȚARE PUTEM PROGRESA” – program de terapie și consiliere a elevilor din învățământul de masă al căror acces la cabinetele și centrele urbane este dificil. Activitățile constau în exerciții de corectare a limbajului, terapie ocupațională, consiliere, exerciții de dezvoltare personală și consilierea părinților, desfășurate pe parcursul anului școlar 2018-2019. Programul se derulează în parteneriat cu CSEI FILIPEȘTII DE TÎRG.

Proiecte propuse:

PRIN ARTĂ DESCOPERIM LUMEA

Proiect 1

”PRIN ARTĂ DESCOPERIM LUMEA” – proiect de acivități artistice ( teatru, pictură, dans) în care sunt implicați copii cu dizabilități și cei care provin din medii defavorizate, situații de risc.

CONTACT

Ia legatura cu noi:

Barcanesti, nr. 481, judetul Prahova

Telefon: +0729877562

Email: contact@edufilia.ro